Şerit Değiştirme Asistanı "Side Assist"

Şerit değiştirme asistanı "Side Assist", sürücüyü şerit değiştirme sırasında bilgilendirerek hata payını minimuma indirger. Bu sistemde, aracın arka tamponunun sağ ve sol tarafında bulunan iki adet radar sistemi, yaklaşık olarak 50 m'lik bir alanı ve aracın yanında bulunan ölü noktaları sürücüyü uyarabilmek için sürekli olarak tarar.

Sistem, takip edilen alanda tehlike yaratabilecek bir araç bulunduğunda yan dikiz aynalarına entegre edilmiş olan LED uyarı ışıklarını sabit bir şekilde yakarak sürücüyü, şerit değiştirmesi halinde karşılaşacağı olası tehlikelere karşı uyarır.

Sürücünün buna rağmen sinyal vermesi durumunda ilgili LED ışıklar daha parlak olarak yanıp söner ve sürücünün dikkatini mevcut tehlikeye çeker.

Şerit değiştirme asistanı “Side Assist” şerit değiştirme ihtiyacı bulunmadığı anlarda bile sürücüyü, kör noktada yer alan araçlar hakkında bilgilendirir.

Sürücünün dikkatini gereksiz uyarılarla sürekli olarak dağıtmak yerine sistem kör noktada yer alan araçların hızına göre tehlike oluşturup, oluşturmayacağına karar verip sürücüyü bu doğrultuda uyarır. Yani kısaca, şerit değiştirme asistanı “Side Assist” sadece şerit değiştirme sırasında gerçekten tehlike oluşturabilecek araçlara karşı sürücüyü bilgilendirir.

Şerit değiştirme asistanı “Side Assist” bir tuş yardımıyla etkinleştirilir ve 30 km/s üzerindeki süratlerde aktif olarak görev yapabilir.

Şerit değiştirme asistanı “Side Assist”, şerit değiştirme sırasında ortaya çıkan tehlikelere karşı önlem oluşturmak ve sürücü üzerine binen yükü azaltmak anlamında teknik açıdan aracın (yan dikiz aynaları) ve sürücünün (bakış açısı) mükemmel bir tamamlayıcısıdır.

İlgili Linkler


Sürüş Destek Sistemleri


A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P
R S Ş T U V X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8