Egzoz Gazı Arıtma Sistemi

NOx depolu katalitik konvertör , asil metal katalizatöründen ve NOx depolama bileşeninden oluşan bir kombinasyonla azot oksitlerin geçici bir süre için depolanmasına olanak sağlar. Belli aralıklarla depolanan  azot oksit bileşeni, sürekli olarak okside edilir ve egzoz gazı sürecinden çıkartılır.

Düzenli aralıklarda depolanmış olan azot oksitleri, azot oluşturacak şekilde indirgenir ve katalizatör bir sonraki depolama süreci için hazır duruma getirilir.


A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P
R S Ş T U V X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8