Aerodinami

Karoser tasarımının önemli bir parçası olan ve yakıt tüketimini, azami hızı ve gürültü oluşumunu doğrudan etkileyen aerodinami çok büyük bir önem taşımaktadır.

Rüzgâr tünelinde belirlenen x-doğrultusundaki hava direnci katsayısı aerodinamik özellikleri (cw değeri) özetlemek için kullanılır. Karoser büyüklüğü (Hatchback, Sedan, SUV, Coupe-Cabrio, Variant) gibi farklı etkenler cw değeri üzerinde büyük etkiye sahiptir. Aracın alt tasarımı da cw değerine etki eder. Hava sürtünmesi; aracı çevreleyen havanın etkisi ve havanın araç yüzeyine sürtünmesi ile oluşur.

Hava sürtünmesine ilişkin hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Hava sürtünmesi = Araç hızının karesi x alın yüzeyi x cw değeri x ½ hava yoğunluğu.

Volkswagen’in tipik ve has karoser tasarımı ile azaltılmış kaporta panel aralıkları ve derz ölçüleri, hava türbülanslarını azaltmak için düşünülmüştür; düşük hava sürtünmesi değerinin ve buna bağlı olarak düşük tüketim değerlerinin ve düşük CO2 emisyonlarının oluşması sayesinde olumlu sonuçlar elde edilebilmesini sağlar. Bu bağlamda araç hızı en önemli etkendir, çünkü unutulmamalıdır ki araç hızı iki katına çıktığında hava sürtünmesi dört kat artmaktadır.


A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P
R S Ş T U V X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8